Fysikalsk behandling

Fysikalsk behandling kan bestå av ulike metoder avhengig av pasientens behov og fysioterapeutens kvalifikasjoner. En fysioterapeut har særlig kunnskap om forebygging og behandling av bevegelsesapparatet, det vil si først og fremst muskel-skjelettlidelser og nevrologiske lidelser. I tillegg skal en fysioterapeut ha kunnskap om behandling av systemiske sykdommer (som blant annet revmatisme og diabetes), hjertesykdommer, lungesykdommer og livsstilssykdommer.
Flatåsen fysioterapi er kjent for å gi behandling på "gammelmåten", dvs at det behandles med manuelle teknikker som massasje, tøyninger, triggerpunkt-behandling og manipulasjonsteknikker. Vi bruker i tillegg trykkbølgebehandling som er en godt dokumentert og effektiv behandlingsmetode for langvarige plager i muskel- og skjelletsystemet.